ƯU ĐÃI GIẢM 50%

Giá trị gói Tiêu chuẩn cho
khách hàng cá nhân khi triển khai
Hệ thống đào tạo trực tuyến CLS E-Learning

ĐĂNG KÝ NGAY

*CLS E-Learning - Hệ thống đào tạo nhân sự trực tuyến lớn nhất Việt Nam

ƯU ĐÃI
GIẢM 50%

Giá trị gói Tiêu chuẩn cho
khách hàng cá nhân khi triển khai
Hệ thống đào tạo trực tuyến CLS E-Learning

ĐĂNG KÝ NGAY

*CLS E-Learning - Hệ thống đào tạo nhân sự trực tuyến lớn nhất Việt Nam

Tăng chất lượng đào tạo
Lưu trữ nội dung đào tạo có hệ thống chuẩn hóa, chuyên nghiệp, có đo lường báo cáo kết quả đào tạo tự động, cập nhật 24/7.

Khích lệ học viên chủ động học tập và tiếp thu kiến thức
Học viên được gán lộ trình học tập khi hoàn thành sẽ được vinh danh, tặng danh hiệu khích lệ tinh thần cố gắng nâng cấp năng lực của học viên.

Chuyên nghiệp hóa quy trình đào tạo
Nội dung đào tạo được quy hoạch thành lộ trình phù hợp với đối tượng học viên sử dụng, được đánh giá và kiểm soát tiến bộ học viên thông qua hệ thống kiểm tra sau khi hoàn thành bài học

Tự động hóa, tối ưu vận hành
Xây dựng hệ thống nội dung đào tạo một lần và cấp quyền cho người học chủ động tham gia học tập bất cứ khi nào mà không cần đào tạo đi đào tạo lại cùng nội dung mất thời gian.

Tăng chất lượng đào tạo
Lưu trữ nội dung đào tạo có hệ thống chuẩn hóa, chuyên nghiệp, có đo lường báo cáo kết quả đào tạo tự động, cập nhật 24/7.

Khích lệ học viên chủ động học tập và
tiếp thu kiến thức

Học viên được gán lộ trình học tập khi hoàn thành sẽ được vinh danh, tặng danh hiệu khích lệ tinh thần cố gắng nâng cấp năng lực của học viên.

Chuyên nghiệp hóa quy trình đào tạo
Nội dung đào tạo được quy hoạch thành lộ trình phù hợp với đối tượng học viên sử dụng, được đánh giá và kiểm soát tiến bộ học viên thông qua hệ thống kiểm tra sau khi hoàn thành bài học

Tự động hóa, tối ưu vận hành
Xây dựng hệ thống nội dung đào tạo một lần và cấp quyền cho người học chủ động tham gia học tập bất cứ khi nào mà không cần đào tạo đi đào tạo lại cùng nội dung mất thời gian.

CLS E-Learning giúp gì cho bạn
trong việc đào tạo?